GGZ en Welzijn - Cursus

Terug naar agenda

Slaapproblemen bij kinderen en jongeren met psychische problematiek

vrijdag 31 mei 2024, Ede

Deze bijeenkomst wordt verplaatst, nadere info volgt

Verdiepende sessie slaapproblematiek voor de GGZ

Slaapproblemen komen veel voor, zowel bij jonge kinderen als bij adolescenten, en zijn een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische stoornissen. Omgekeerd zorgen psychische stoornissen vaak voor slaapproblemen, die meestal ernstiger en hardnekkiger zijn. In deze masterclass gaan we dieper in op de relatie tussen slaapproblemen en psychische problematiek, zoals ADHD, autisme en trauma. Met een pragmatische insteek krijgt u handvatten over de analyse van slaapproblemen op de kinder- en adolescente leeftijd en leert u hoe u slaapbehandeling kunt integreren in uw dagelijkse praktijk.

We zullen met name ingaan op hardnekkige doorslaapproblemen op de kinderleeftijd en de aanpak van verschoven ritmes in combinatie met chronische insomnie op de puberleeftijd, omdat die in de praktijk de meeste uitdaging geven. De cursus is gericht op behandelaren in de jeugd GGZ en jeugdzorg, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te haken.

Sprekers
Sigrid Pillen, kinderneuroloog/somnoloog
Els van der Horst, klinisch neuropsycholoog/somnoloog

Datum vrijdag 31 mei 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door FGzPt, NIP, NVvPO, LV POH-GGZ en Kwaliteitsregister V&V (4 punten);

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Doelgroep

K&J psychologen en psychotherapeuten, POH-GGZ en -jeugd, verpleegkundigen GGZ; andere belangstellenden van harte welkom

Deze bijeenkomst wordt verplaatst, nadere info volgt

Slaapproblemen bij kinderen en jongeren met psychische problematiek

vrijdag 31 mei 2024, Ede