Online Nascholing - Live webinar

Terug naar agenda

Een avond met Gerben Meynen

dinsdag 28 mei 2024, online

We zijn benieuwd naar uw mening, via deze link kunt u de evaluatie invullen: https://www.survio.com/survey/d/H7Q3U3F4A1M4B7I4Q

 

Uitzending: 19.30 uur – 21.45 uur

Neurorecht: Daders onder de scan

 

In dit webinar geeft prof.dr. Gerben Meynen een lezing over de rol die de neurowetenschappen gaan krijgen bij schulduitsluiting en behandelen onder dwang. Meynen is tweemaal gepromoveerd: in de neurowetenschappen en in de filosofie. Hij is psychiater en zowel hoogleraar forensische psychiatrie als hoogleraar medische ethiek. Hij leidt een omvangrijk onderzoeksprogramma op het gebied van neurorecht, waarover hij ons zal vertellen.

In het kader van het strafrecht speelt het vaststellen van een psychische stoornis door psychiaters en psychologen een belangrijke rol. En in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang, is de vaststelling van een psychiatrische stoornis waaruit gevaar voortvloeit, de reden om dwangmaatregelen toe te passen. Hoe zeker zijn gedragsdeskundigen van hun zaak bij het vaststellen van een stoornis? Zij moeten immers grotendeels afgaan op het verhaal van de betrokkene. Zowel dissimuleren als simuleren van een stoornis komt voor. Hersenscans kunnen in de toekomst mogelijk gaan helpen bij het vaststellen van een stoornis en bij het voorspellen van de kans op herhaling van een delict. Daarmee kan neurobiologisch onderzoek impact hebben op adviezen aan de rechter. Het kan leiden tot ‘niet toerekenen’, dat wil zeggen, dat de dader geen straf krijgt. Echter, het kan er tevens toe leiden dat de dader zich in een verplicht kader moet laten behandelen, of beperkingen opgelegd krijgt, ter beveiliging van de samenleving.

Neurorecht is een relatief jonge tak van de wetenschap waarin het belang van de neurowetenschappen voor de rechtsgang centraal staat. Maar neurorecht gaat natuurlijk ook over de ethische dilemma’s die dit alles oproept. Het is daarom een relevant thema voor professionals die te maken hebben met beoordelingen en behandelingen in het kader van zowel de forensische psychiatrie als de Wvggz en Wzd. Na zijn presentatie zal Gerben Meynen, o.l.v. prof.dr. Ton van Balkom en prof.dr. Robbert Jan Verkes, met ons discussiëren over het thema en kunt u uw vragen en opmerkingen aan hem voorleggen.

Datum dinsdag 28 mei 2024
Locatie -
Plaats online

Accreditatie

Toegekend door FGzPt (2 punten) en NVvP (1 punt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 79

Doelgroep

Primair voor GGZ-professionals (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten), andere belangstellenden van harte welkom

Een avond met Gerben Meynen

dinsdag 28 mei 2024, online