Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Signalering en aanpak van risicojeugd

donderdag 7 maart 2024, Ede

Ontsporen of ontplooien?

Bij opgroeien hoort experimenteren en de grenzen opzoeken. In de meeste gevallen blijft dit beperkt tot het klassieke beeld van op straat hangen, belletje trekken en snoepjes jatten. Een deel van de jongeren vertoont echter zodanig risicogedrag dat ze flinke overlast geven waardoor ze in serieuzere problemen komen: ze vernielen bushokjes, intimideren leeftijdsgenoten, stichten brandjes en/of worden regelmatig geschorst op school. Recent zien we zelfs dat de jarenlange daling van de jeugdcriminaliteit stagneert en dat jongeren vaker en op jongere leeftijd celstraf krijgen. Hoe zorgen we ervoor dat kattenkwaad niet escaleert tot jeugdcriminaliteit?

Allereerst is het belangrijk risicojongeren die nog geen strafbare feiten hebben gepleegd maar wel een verhoogd risico lopen, zo vroeg mogelijk te herkennen. Ook is een integrale aanpak cruciaal, waarbij disciplines en organisaties domeinoverstijgend samenwerken. Hierbij is belangrijk de jongere centraal te stellen, de omgeving erbij te betrekken en oog te hebben voor mogelijke andere problemen in het gezin. 

Tijdens dit symposium belichten sprekers vanuit verschillende expertises het thema risicojeugd. Hoe ontstaat risicogedrag? Hoe herken je het? Wanneer moeten de alarmbellen gaan rinkelen? Wat doe je dan? Wie doet wat? Hoe werk je samen?

In de ochtend bespreken we eerst de rol die neurobiologie, intergenerationele overdracht en jeugdtrauma kunnen spelen bij de ontwikkeling van probleemgedrag. Vervolgens hoort u hoe een sociaal werker risicojongeren aanmoedigt een nieuwe weg in te slaan, geïnspireerd door wat hèm heeft geholpen zijn verleden als delinquent achter zich te laten. In de middag vertellen sprekers van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AJWR) hoe de meest recente wetenschappelijk onderbouwde methoden kunnen worden vertaald naar hulpverlening van jongeren en hun gezinnen. Ook besteden we aandacht aan hoe een effectieve systemische benadering er in de praktijk uitziet. De dag wordt afgesloten met een pleidooi voor het dichten van de kloof tussen jongerenwerk en gespecialiseerde jeugdzorg. U gaat naar huis met een schat aan kennis en tools die u kunt toepassen in uw werk met en voor risicojeugd.

Datum donderdag 7 maart 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG, SKJ, Kwaliteitsregister V&V en VSR (5 pnt). Bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Doelgroep

Artsen M&G, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers, jeugdreclassering; ook interessant voor (K&J)psychologen, orthopedagogen, kinder&jeugd-, gezins- en gedragstherapeuten, kinderartsen, POH-GGZ en -jeugd, en maatschappelijk werkers; andere belangstellenden van harte welkom

Signalering en aanpak van risicojeugd

donderdag 7 maart 2024, Ede