Gynaecologie / Verloskunde - Cursus

Terug naar selectie

Psychiatrie en Zwangerschap

donderdag 7 oktober 2021, online

Een zwangere vrouw met psychiatrische problematiek vraagt om extra expertise. Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft psychische klachten zoals angst, depressie, paniekstoornis, posttraumatisch stresssyndroom of psychose. Wanneer zijn deze klachten passend bij de zwangerschap en wanneer moet u denken aan een onderliggende psychiatrische ziekte? Welke vrouwen hebben een verhoogd risico op het krijgen van psychiatrische problematiek? Welke behandeling heeft de voorkeur? Hoe is het postpartum beloop en welke zorgverleners zijn betrokken?

De cursus begint met een plenaire lezing door een psychiater gevolgd door casuïstiek die in een carrousel met de diverse disciplines samen wordt besproken. Door kennisuitwisseling wordt de samenwerking tussen verschillende disciplines bevorderd. Er zal een herkenbare casus uit de dagelijkse praktijk worden gekozen, met aandacht voor bejegening en tips over hoe goede zorg te geven in de zwangerschap en kraamperiode, welke voorzorgen te nemen en wat te doen in een crisissituatie. Kortom, een cursus die u niet mag missen!

Deze cursus is een initiatief van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap en bedoeld voor allen die vanuit verloskunde of psychiatrie betrokken zijn bij of interesse hebben in de zorg voor kwetsbare zwangeren met psychiatrische problematiek en (bij)scholing op dit belangrijke zorgdomein zoeken. 

Datum donderdag 7 oktober 2021
Locatie -
Plaats online

Accreditatie

Toegekend door NVOG, NAPA, Kwaliteitsregister V&V (3 pnt), KNOV (3,5 pnt)
Overige geïnteresseerde specialisten kunnen gebruik maken van de regeling '25% accreditatie buiten eigen vakgebied'

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Verpleegkundige / Klinisch kraamverzorgende / lid LKPZ € 125
Overige € 150

Doelgroep

Verloskundigen, verpleegkundigen O&G, klinisch kraamverzorgenden, psychiatrisch verpleegkundigen, AIOS & ANIOS gynaecologie/ kindergeneeskunde/psychiatrie en physician assistants
Ook welkom zijn geïnteresseerde huisartsen, gynaecologen, psychiaters, verpleegkundigen neonatologie

Psychiatrie en Zwangerschap

donderdag 7 oktober 2021, online