Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar selectie

Sociale verloskunde

donderdag 16 maart 2023, Rotterdam

 

We stellen uw mening op prijs, via deze link kunt u de evaluatie invullen: https://www.survio.com/survey/d/F2E9N6B1U1M0W9A9V

 

Taaie kwesties in de eerste duizend dagen

Sociale verloskunde heeft in het afgelopen decennium vaste grond gevonden. De noodzaak om kwetsbare zwangere vrouwen en moeders vanuit geboortezorg én sociaal domein te ondersteunen wordt inmiddels breed gedeeld. Met het programma ‘Kansrijke Start’ is er een landelijk vliegwiel ontstaan voor een rijkdom aan lokale initiatieven.

Maar het kan beter. De achtste editie van het tweejaarlijks congres van Sociale verloskunde (voorheen Grootstedelijke perinatale geboortezorg) gaat over die onderwerpen waarvoor de doelgroep van de sociale verloskunde toch niet de ondersteuning krijgt die zij nodig heeft. De drempel naar zorg en aandacht is nog steeds te hoog. Specifieke kenmerken van delen van de doelgroep krijgen te weinig aandacht. Vaders zijn te vaak een onderbelichte factor. En het ontbreken van bestaanszekerheid betekent dat het voor hulpverleners vaak dweilen met de kraan open is.

Dit congres belicht deze taaie kwesties van de sociale verloskunde. Sprekers zetten de thema’s helder uiteen en gaan in op wat er voor professionals vervolgens te doen is. Op het congres worden bovendien de resultaten en lessen van Moeders van Rotterdam gepresenteerd. Wie beter wil worden in de ondersteuning van zo diverse doelgroep van kwetsbare zwangere en vrouwen heeft baat bij deze dag.

Programmacommissie
• Hanneke de Graaf, Adja Waelput, Eric Steegers, afdeling Verloskunde & Gynaecologie, Erasmus MC
• Piet-Hein Peeters, journalist in gezondheidszorg en sociale domein
• Angela Uijtdewilligen, programmamanager Kansrijke start, Min van VWS
• Anita Seinen, SCEM

Datum donderdag 16 maart 2023
Locatie Lantaren Venster
Plaats Rotterdam

Accreditatie

Toegekend door NVOG, NAPA, KNOV, ABSG, Kwaliteitsregister V&V, Registerplein (5 pnt). Overige geïnteresseerde specialisten kunnen gebruik maken van de regeling ‘25% accreditatie buiten eigen vakgebied’

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, physician assistants, O&G-verpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kraamverzorgenden, cliëntvertegenwoordigers, (medisch) maatschappelijk werkers, bestuurders en manager van organisaties in kraamzorg, JGZ en geboortezorg, beleidsmedewerkers GGD en gemeenten

Sociale verloskunde

donderdag 16 maart 2023, Rotterdam