Jeugdgezondheidszorg - Cursus

Terug naar selectie

Masterclass Autisme op jonge leeftijd

vrijdag 12 februari 2021, online

Vanwege de op dit moment geldende regels van de Nederlandse corona-aanpak vindt deze nascholing online plaats (via livestream)

Via deze link kun je de evaluatie invullen, waarvoor dank: https://www.survio.com/survey/d/Q7B3V9P6T6V8A7Z9D

 

 

An early bird hops further
Jonge kinderen (baby’s, dreumes en peuters) met een autisme spectrum stoornis blijken vaak al vroeg in hun ontwikkeling signalen af te geven die wijzen op een achterstand of bijzonderheden in hun ontwikkeling. Toch krijgen de meeste kinderen pas jaren later passende zorg. Dat is teleurstellend, want juist de vroege jaren zijn zo kansrijk en bepalend voor de verdere ontwikkeling. Gerichte interventie al bij de eerste signalen van autisme blijkt veelbelovend op zowel de kortere als de langere termijn waardoor veel problemen kunnen worden voorkomen; niet alleen bij het kind maar ook binnen de ouder-kind relatie en het gezinsfunctioneren.

Regelmatig zult u daarnaast ook psychopathologie (waaronder autisme) tegenkomen bij ouders van deze jonge kinderen. Het is goed mogelijk dat u zich daar tot op dit moment nog weinig of niet bewust van bent. Om behandeling zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten, is het belangrijk signalen die wijzen op psychopathologie bij ouders te leren herkennen. Ook ten behoeve van het stimuleren van een zo gezond mogelijk pedagogisch klimaat waarbinnen een kind zich optimaal kan ontwikkelen, is het van belang bij een vermoeden hiermee rekening te houden in de communicatie en begeleiding van het gezin en eventueel verwijzing voor ouders zelf te organiseren. Kortom, vroegsignalering van autisme op jonge leeftijd én oog hebben voor eventuele psychiatrische problematiek bij ouders, is cruciaal voor het opgroeiende jonge kind.

In deze masterclass geven we 3 workshops waarin een overzicht van het klinisch beeld wordt gegeven, vroegsignalering en vroeg-interventie, en herkenning van psychopathologie van ouders aan de orde komen.

In deze masterclass leert u:

  • Hoe het klinisch beeld autisme eruit ziet
  • Waarom vroegsignalering van belang is
  • Hoe u autisme signalen kunt herkennen bij baby’s, peuters en kleuters
  • Hoe u uw observaties bespreekbaar kunt maken met ouders
  • Welke interventie mogelijkheden er bestaan voor jonge kinderen met kenmerken van autisme
  • Hoe u signalen van psychopathologie/autisme bij ouders kunt herkennen
  • Wat de mogelijkheden maar ook risico’s kunnen zijn van autisme bij een ouder voor de ontwikkeling van het kind
  • Waar u rekening mee kunt houden in gespreksvoering en begeleiding van ouders waarbij sprake is van autisme

Docent is dr. Martine van Dongen-Boomsma (kinder- en jeugd)psychiater, leidinggevende Centrum Jonge Kind Karakter UC. De masterclass begint om 11.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 10.30 uur) en wordt rond 16.00 uur afgesloten.

Online
Gezien de huidige maatregelen is fysiek samenkomen helaas nog niet mogelijk. Wij hebben daarom moeten besluiten deze nascholing geheel online te laten plaatsvinden (via livestream).

Datum vrijdag 12 februari 2021
Locatie livestream
Plaats online

Accreditatie

Toegekend NVK, VSR, Kwaliteitsregister V&V (5 pnt) en ABSG (4 pnt); aangevraagd bij Keurmerk Fysiotherapie
Bij gebleken belangstelling vanuit een bepaalde discipline wordt accreditatie aangevraagd.

Voor (kinder)fysiotherapeuten geldt bij het KRF NL: het aantal accreditatiepunten toegekend door een andere Beroepsorganisatie wordt overgenomen in het Vrije deel (art 5.2.1. Beleidsdocument KRF). Het certificaat kunt u mét aangeven van de door de nascholing ontwikkelde fysiotherapeutische competenties (tenminste één) uit het Beroepsprofiel zelf indienen. Voor deze scholing komen de volgende competenties in aanmerking: fysiotherapeutisch samenwerken en communiceren.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Doelgroep

Kinder- en jeugdartsen, kinder- en jeugdverpleegkundigen
Ook interessant voor: orthopedagogen, logopedisten, gedragswetenschappers en fysiotherapeuten

Vanwege de op dit moment geldende regels van de Nederlandse corona-aanpak vindt deze nascholing online plaats (via livestream)

Masterclass Autisme op jonge leeftijd

vrijdag 12 februari 2021, online