Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Samenloop Wvggz-Wzd: nog steeds lastig

donderdag 5 oktober 2023, Soesterberg

Deze bijeenkomst is vol. U kunt zich inschrijven voor de nieuwe datum: 14 december

Herziene editie met alle actuele ontwikkelingen

Hoewel inmiddels de nodige ervaring is opgedaan met de uitvoering van de Wvggz en de Wzd, vinden veel professionals in de GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg de onvrijwillige behandeling van patiënten met gecombineerde problematiek (zowel een psychiatrische stoornis als een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening) of een ‘gelijkgestelde aandoening’ nog steeds een lastig onderwerp.

Inmiddels heeft de jurisprudentie echter al meer duidelijkheid opgeleverd over vragen zoals wanneer welke wet van toepassing is en in hoeverre patiënten tijdelijk op het ‘verkeerde’ bed mogen verblijven. In de evaluatie Wvggz-Wzd zijn aanbevelingen gedaan om het grensverkeer tussen beide wetten te vergemakkelijken. En het Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz gaat nader in op de vraag wat professionals in de GGZ, VG en VVT zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat patiënten met gecombineerde problematiek zo veel mogelijk op de juiste plek worden behandeld.

Tijdens deze scholing wordt u volledig bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op de grens tussen beide wetten. Wat leren we uit de jurisprudentie en de wetsevaluatie? Wat zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz op het gebied van de samenloop? Welke goede voorbeelden zijn daarin gevonden? Ook gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek. Welke goede ideeën bestaan er verder? En wat kunnen we van elkaar leren?

Aan de orde komen onder andere:

  • Zorgbehoefte en best passende plek
  • Omgaan met beddenproblematiek
  • Overplaatsing tussen Wvggz- en Wzd-accommodaties
  • Samenwerking tussen GGZ- en VG-/VVT-professionals
  • Delen en verbreden van kennis tussen GGZ en VG/VVT

Zo bent u in één dag weer helemaal op de hoogte! Om voldoende ruimte te bieden voor vragen en discussie, is de groepsgrootte beperkt. Basiskennis van beide wetten wordt verondersteld.

Aanvang 10.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr. dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist / juridisch adviseur, PSYCHOLEX; hoofdonderzoeker Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz, Amsterdam UMC

Datum donderdag 5 oktober 2023
Locatie Kontakt der Kontinenten
Plaats Soesterberg

Accreditatie

Toegekend door ABC1 en NVvP (5 pnt); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 515

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, Wzd-functionarissen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, artsen-VG, klinisch en GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist, verpleegkundig specialisten, medewerkers Wvggz-/Wzd-administratie, juristen, leidinggevenden en anderen die zich met Wvggz en Wzd bezighouden

Deze bijeenkomst is vol. U kunt zich inschrijven voor de nieuwe datum: 14 december

Samenloop Wvggz-Wzd: nog steeds lastig

donderdag 5 oktober 2023, Soesterberg