Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Eigen regie in de Wet verplichte ggz

donderdag 10 oktober 2024, Driebergen

Beter aansluiten bij de wensen van de patiënt

De Wet verplichte ggz (Wvggz) bevat een aantal instrumenten om patiënten meer regie te geven over het voorkómen en verlenen van verplichte zorg: het eigen plan van aanpak, de zorgkaart en de zelfbindingsverklaring. Uit de eerste evaluatie van de Wvggz is gebleken dat deze instrumenten nog onvoldoende worden ingevuld en waar dat wel gebeurt, hier in de praktijk toch niet altijd rekening mee kan worden gehouden.

In het Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz (ZonMw) is daarom onderzocht hoe ‘eigen regie’ over verplichte zorg beter vormgegeven kan worden. Daaruit komt naar voren dat onder cliënten en zorgprofessionals draagvlak bestaat voor een nieuwe werkwijze, waarin meer aandacht wordt besteed aan proactieve zorgplanning en het opstellen van wilsverklaringen. Voor cliënten biedt dit meer zeggenschap; voor zorgprofessionals kan dit leiden tot minder administratieve lasten. In deze cursus gaan wij uitgebreid in op deze nieuwe werkwijze en gaan we hierover verder in gesprek. Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat patiënten wél inspraak hebben en verplichte zorg wordt voorkomen? Wanneer moeten we het gesprek hierover aangaan en hoe kunnen we dat het beste doen? Welke rol speelt wilsbekwaamheid hierin? Wat is de juridische betekenis van positieve en negatieve wilsverklaringen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bij het toepassen van verplichte zorg ook daadwerkelijk rekening houden met wensen en voorkeuren van de cliënt?

Aan de orde komen onder andere:

  • Gesprekken over het voorkomen en verlenen van verplichte zorg
  • Eigen plan van aanpak, zorgkaart, zelfbindingsverklaring
  • Juridische betekenis van positieve en negatieve wilsverklaringen
  • Beter rekening houden met wilsbekwaamheid
  • Meer inspraak bij het toepassen van verplichte zorg

Om voldoende ruimte te bieden voor vragen en discussie, is de groepsgrootte beperkt. Basiskennis van de Wvggz wordt verondersteld. 
Aanvang 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater, PsychoCura; gezondheidsjurist/juridisch adviseur, PSYCHOLEX; hoofdonderzoeker Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz, Amsterdam UMC

Datum donderdag 10 oktober 2024
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door NVvP (5 punten); bij voldoende belangstelling uit een groep wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 515

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, medewerkers Wvggz-administratie, juristen, leidinggevenden en anderen die zich met Wvggz bezighouden

Eigen regie in de Wet verplichte ggz

donderdag 10 oktober 2024, Driebergen