Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Als je brein niet mee kan komen

dinsdag 19 september 2023, Ede

Duizenden kinderen vallen buiten de boot, zitten bijvoorbeeld langdurig thuis en missen de kans hun potentieel te benutten en volwaardig mee te doen in de maatschappij. Moeten we niet eens wat meer ‘buiten de lijntjes’ gaan kleuren?

Ieder mens is uniek, in uiterlijke kenmerken maar ook in hoe het brein informatie verwerkt. Deze variatie in informatieverwerking (ook wel neurodiversiteit genoemd) leidt in het actuele stoornisdenken tot labels zoals ADHD, dyslexie en autisme, terwijl het eigenlijk gewoon een andere manier van denken met een andere skill-set betreft. Deze diversiteit is bovendien van groot belang voor de samenleving. Een snel en efficiënt brein helpt om soepel te functioneren, omdat onze maatschappij vooral op dit type mensen is ingesteld. Meer ‘chaotische’ breinen zijn echter even belangrijk, want dit zijn de creatievelingen die kunnen uitvinden, vernieuwen, out of the box denken etc.; essentieel in deze tijd van grote maatschappelijke problemen. In het dagelijks leven kennen creatieve breinen echter aanzienlijk meer problemen, ook omdat ze meer risico lopen op niet goed functioneren.

Dit heeft uiteraard effect op alle leefgebieden, maar wordt vaak vooral of als eerste zichtbaar op school. Doordat meer kinderen met neurodivergente breinen (of, minder neutraal geformuleerd, ontwikkelingsproblematiek) in het regulier onderwijs worden ondergebracht, wordt de druk op het kind en zijn omgeving hoger en vallen steeds meer kinderen uit. Hoewel thuiszitten vaak op de middelbare school begint, spelen de problemen waardoor een kind verzuimt vaak al langer. Daarom is het van belang zo vroeg mogelijk te signaleren en in te grijpen. Dit vraagt van u als zorgverlener anders kijken en luisteren, en de ontwíkkeling centraal stellen en niet zozeer de stoornis.

Tijdens deze dag hoort u daarom alles over verschillende manieren van informatieverwerking, welke risico’s ze met zich meebrengen, wat neurodiversiteit betekent in de praktijk en hoe deze manier van kijken naar kinderen u kan helpen in uw werk. U krijgt tools aangereikt om met de problematiek om te gaan, aan de hand van casuïstiek van kinderen in verschillende leeftijden en met verschillende problematiek. Ook wordt besproken hoe goede verslaglegging ouders, leerkrachten en zorgprofessionals helpt de juiste ondersteuning in te zetten en vertelt een ‘ervaringsdeskundige’ hoe de hulpverlening mogelijk kan verbeteren.

Datum dinsdag 19 september 2023
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG, NVvP, NIP (NVO/K&J), SKJ (neemt toekenning NIP over) en Kwaliteitsregister V&V (5 punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Doelgroep

Professionals werkzaam in JGZ, Jeugd GGZ, Jeugdzorg en Onderwijs; bv. jeugdartsen en -verpleegkundigen, artsen M&G, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgmedewerkers, (school)maatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren, remedial teachers, leerplichtambtenaren, medewerkers onderwijsbegeleidingsdiensten en -inspectie; andere belangstellenden van harte welkom

Als je brein niet mee kan komen

dinsdag 19 september 2023, Ede